Myšlenka Místa setkávání

Myšlenka Místa setkávání navazuje na tradici Budče, nejstarší školy na území Čech a Moravy, a místa, kde se kdysi setkávali v míru Kelti a Slované.

Říká, se, že ještě v dávnější historii, než jakou známe z učebnic a o níž se dochovaly písemné prameny, v době, kdy na  Budči po předchozích osídleních starší doby bylo hradiště a nejstarší církevní škola, ve které se vzdělával sv. Václav, zde byla škola.

Místo, kde se společně vzdělávali Kelti i Slované To nyní již není možné prokázat – avšak archeologické nálezy nasvědčují tomu, že zde po nějakou dobu vedle sebe, ve své těsné blízkosti, opravdu koexistovaly – a v míru žily – tyto dvě naprosto odlišné kultury. Kelti měli střežit cestu, která vedla do slovanského hradiště, na Budeč.

Místem setkávání by se tak tento prostor znovu rád stal a navázal na původní tradici a cesty.

Místem setkávání: tím, co je univerzální a je tu pro všechny - které spojuje ne snad stejná cesta, ale základní hnutí, směřování, myšlenka nebo cíl.

Pro symboliku jména.

Proto, že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému pobývání, sdílení a hovorům i tichu. Pro místo samotné.

Proto, že Místo setkávání znamená i onen bod, prostor v našich srdcích, v němž leží „to nám všem společné“. Je to náš průnik.

Bod, z něhož září světlo. Ten, kde se kříží dvě břevna kříže, lhostejno, jestli křesťanského, keltského, nebo indické svastiky – symbolu univerzálního pro všechny kultury a náboženství světa. Z něhož vycházejí všechny cesty po vertikále, i horizontální, do světa. Naše východisko.

Protože Místem setkávání je vše, v čem se potkáváme, oblast všeho, co nás spojuje. Naše skutečná podstata, světlo zářící z hloubi, schopnost lásky, porozumění, moudrosti, soucitu… Proto, že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému pobývání, sdílení a hovorům i tichu…

Tím vším tedy ať je i toto Místo setkávání: a ať jej - jako prostor fyzický i virtuální - naplní úcta, vzájemnost, porozumění a mír.

Ať je prostorem poskytujícím podporu, ochranu a je útočiště pro všechny, kdo je potřebují, a příležitost všem, kdo hledají probuzení, růst, transformaci starých zranění - transformaci, která není jen pouhou změnou, ale transmutací - probuzením a vzestupem.