Myšlenka Místa setkávání

Myšlenka Místa setkávání navazuje na tradici Budče, nejstarší školy na území Čech a Moravy.

Říká, se, že ještě v dávnější historii, než jakou známe z učebnic a o níž se dochovaly písemné prameny - kdy na  Budči po předchozích osídleních starší doby bylo hradiště a nejstarší církevní škola, ve které se vzdělával sv. Václav - yla místem vzdělávání a tím i setkávání Keltů a Slovanů. To nyní již není možné prokázat – avšak doposud známé archeologické nálezy nasvědčují tomu, že zde přinejmenším po nějakou dobu vedle sebe – ve své těsné blízkosti – opravdu koexistovaly – a v míru žily – dvě naprosto odlišné kultury.

Místem setkávání by se tak tento prostor znovu rád stal a navázal na původní tradici a cest.

Místem setkávání: tím, co je univerzální a je tu pro všechny - které spojuje ne snad stejná cesta, ale základní hnutí , směřování, myšlenka nebo cíl. Pro symboliku jména. Proto, že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému pobývání, sdílení a hovorům i tichu. Pro místo samotné.

Proto, že Místo setkávání znamená i onen bod, kde se skutečně setkáváme – označení místa, prostoru v našich srdcích, v němž leží to „nám všem společné“. Je to náš průnik. Bod, kde se kříží dvě břevna kříže, lhostejno, jestli křesťanského, keltského, nebo indické svastiky – symbolu univerzálního pro všechny kultury a náboženství světa. Cesty vzhůru i do světa. To, z něhož září světlo.

Protože Místem setkávání je vše, v čem se potkáváme, oblast všeho, co nás spojuje. Naše skutečná podstata, světlo zářící z hloubi, schopnost lásky, porozumění, moudrosti, soucitu… Proto, že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému pobývání, sdílení a hovorům i tichu…

Tím vším tedy ať je i toto Místo setkávání: a ať jej- jako prostor fyzický i virtuální - naplní úcta,vzájemnost, porozumění a mír. Ať je prostorem poskytujícím podporu, ochranu a je útočiště pro všechny, kdo je potřebují, a příležitost všem, kdo hledají probuzení, růst, transformaci starých zranění - transformaci, která není jen pouhou změnou, ale transmutací - vzestupem.