Myšlenka Místa setkávání

Myšlenka Místa setkávání navazuje na tradici Budče, nejstarší školy na území Čech a Moravy a dominantě zalesněného údolí, ve kterém leží i náš prostor pro setkání, workshopy, semináře a sdílení.

Budeč se vztahuje k počátkům naší státnosti, ve starší době, z níž neexistují písemné památky, byla místem vzdělávání a tím i setkávání Keltů a Slovanů. To samozřejmě nyní již není možné  prokázat, archeologické nálezy sle nasvědčují tomu, že zde přinejmenším po nějakou dobu vedle sebe – ve své těsné blízkosti – opravdu koexistovaly dvě naprosto odlišné kultury. Místem setkávání by se tak tento prostor znovu rád stal: tím, co je univerzální a je tu pro všechny, které spojuje ne snad stejná cesta, ale základní myšlenka nebo cíl.  Pro symboliku jména: proto, že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému pobývání, sdílení a hovorům i tichu.  Pro místo samotné...

Místem setkávání je vše, v čem se potkáváme, oblast všeho, co nás spojuje.  To, čím je naše skutečná podstata, světlo zářící z naší hloubi, schopnost lásky, porozumění, moudrosti, soucitu… Proto,  že setkání názorů a vzájemné pochopení a úcta by se rády staly jeho cílem stejně jako místo příjemné k takovému  pobývání, sdílení a hovorům i tichu… Znamená i onen bod, kde se skutečně setkáváme – označení místa, prostoru v našich srdcích, v němž leží to „nám všem společné“. Je to náš průnik.  Místo, kde se kříží dvě břevna kříže, lhostejno, jestli křesťanského, keltského, nebo indické svastiky – symbolu  univerzálního pro všechny kultury a náboženství světa. Cesty vzhůru i do světa. Oblast všeho, co nás spojuje: naše skutečná podstata, světlo  zářící z naší hloubi, schopnost lásky, porozumění, moudrosti, soucitu. To, z něhož září světlo...  

Tím vším tedy ať je i toto Místo setkávání: a ať jej -  jako prostor fyzický i virtuální - naplní úcta, vzájemnost, porozumění. Ať poskytuje podporu, ochranu a je útočištěm všemu a všem, kdo ji potřebují, mají dobrou vůli a jejich přáním je mír.

 

                                                                     

 

Fotogalerie: Místo setkávání

Tato fotogalerie je prázdná.