WORKSHOPY PAVLA  A  LENKY

Oba lektoři sdílejí především hodnotový systém, důležitost opravdovosti a pravdy v osobním i pracovním životě a propojení hlubšího porozumění, vhledu, spirituality do každodenní praxe, života, probouzení vědomí, růstu do úplnosti, plnosti a svobody.

 

SÍLA MYSLI - PROMĚNA ŽIVOTA

Proč je mysl tak důležitá? Mysl nás spojuje se všemi složkami vědomí. Můžeme jít životem jako oběť, otrok sama sebe nebo okolností, které považujeme za neměnné. Prostřednictvím mysli však můžeme změnit svůj život, omezení, která si myslíme, že máme, jít za svoje možnosti, kultivovat prostředí, dokázat nemožné. Vystoupit z omezení, poznat svůj potenciál a začít ho využívat. Cílem semináře je poznat fungování mysli a zažít prožitek spočinutí ve vnitřním bodě, ze kterého nejsme ovládáni skrze mysl svým nevědomím, ale používáme ji jako nástroj: my řídíme svou mysl, nikoli ona nás.

 

FAIR LIFE  - JAK NAJÍT A NEZTRATIT SÁM SEBE

(pilotní seminář uceleného programu)

Trvale udržitelný rozvoj v osobním i firemním životě. Život v rovnováze dávání a přijímání. Život „zvenku dovnitř“ nebo „zevnitř ven?“ Win-win nikoli jako manažerská poučka, ale jako způsob uvažování a hluboce zvnitřněný postoj. Život jako aktivní projev vnitřních hodnot, které nás spojují se zdrojem bytí i s druhými lidmi a světem. Co získáváme zvenku, dříve či později pomíjí. Paradoxně ne to, co obdržíme: to, co dáme, bude nakonec tím, co zůstane a přetrvá. Co a jak mohu dávat druhým a světu právě já? Fair life – nalezení cesty, její podstaty a smyslu.