FAIR LIFE  - JAK NAJÍT A NEZTRATIT SÁM SEBE

(pilotní seminář uceleného programu)

Trvale udržitelný rozvoj v osobním i firemním životě. Život v rovnováze dávání a přijímání. Život „zvenku dovnitř“ nebo „zevnitř ven?“ Win-win nikoli jako manažerská poučka, ale jako způsob uvažování a hluboce zvnitřněný postoj. Život jako aktivní projev vnitřních hodnot, které nás spojují se zdrojem bytí i s druhými lidmi a světem. Co získáváme zvenku, dříve či později pomíjí. Paradoxně ne to, co obdržíme: to, co dáme, bude nakonec tím, co zůstane a přetrvá. Co a jak mohu dávat druhým a světu právě já? Fair life – nalezení smyslu, cesty, podstaty.

22. – 23. srpna 2015, -, lektoři Pavel a Lenka, cena 2.100 Kč.