Pavel

 

Pavel o sobě:

www.pavelstursa.cz/2_1_predstaveni.html

 

Lenka o Pavlovi

„Svým bytostným zaměřením je Pavel průvodce, strážce a hledač cest, znalec skrytých míst a posvátné krajiny České země: dávných kameny, mýtických hor a pramenů, jež k němu hovoří.

Pavel se s nesmírnou dávkou empatie, vstřícnosti a odpovědnosti se ve svojí práci zaměřuje na zvyšování porozumění a otevřenosti, osobní efektivitu a kondici. Self balance – osobní vyváženost a stabilitu jako základní východisko a podmínku pro nalezení a rozvíjení přirozené autority, vnitřní jistotu vycházející z intuice, a vedení lidí.

Hodnotový systém jako základ trvale udržitelného rozvoje v v jakémkoli aspektu našich životů, vnitřní pravdivost jako základ celistvosti, stability a síly, vedení k tomu být sám sebou, nesmírná empatie a respekt, hloubku a rozsah Pavlova zaměření i jeho osobnost charakterizují nejlépe.“

 

Oba lektoři sdílejí především vnitřní hodnotový systém, důležitosti opravdovosti a pravdy v osobním i pracovním životě a zejména na duchovní cestě, propojení hlubšího porozumění, vhledu, spirituality do každodenní praxe, života, probouzení vědomí, růstu do plnosti a svobody.