VÝZVA PANNY - VYTVOŘENÍ SVĚTELNÉHO PROUDU MODLITEB

15.08.2010 18:26

VÝZVA PANNY - VYTVOŘENÍ SVĚTELNÉHO PROUDU MODLITEB

Byla jsem požádána, abych Vás seznámila s výzvou Panny Marie, abychom se v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu spojili v modlitbě růžence za záchranu lidí a planety.

Jako nejvhodnější čas pro splnění prosby bylo zvoleno 12. září 2010 ve 21.30 hod.

V tento den a v tuto hodinu se všichni máme modlit. Kdo nebude moci v tuto hodinu se uchýlit do samoty a klidu, připojte se alespoň
duchovně krátkou modlitbou. Jiný způsob, jak se ke světelnému řetězu pro záchranu duší a Země připojit, je číst si v Bibli o životě Jěžíše, nebo pro ty z Vás, kteří nejste orientováni tímto způsobem nebo Vaše vnímání spirituality není univerzální, v jiném svaté knize, která vám je blízká.

Je důležité, abychom se tímto způsobem spojili přesně v tuto hodinu (12.9.2010 v 21.30 - modlitba by měla probíhat 30 minut). Tak vytvoříme obrovskou světelnou vlnu,  velmi silný zdroj pozitivní energie.

NALÉHAVÁ PROSBA PANNY MARIE

Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé
děti nevědomostí, lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnoucí dech toho Zlého pronikl i do srdcí věrných duší a starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte vysíleni, zemdlení a netušíte jak moc je právě teď potřeba být bdělým a čilým.

Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým
prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské

Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí  vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží.  Děti moje, volám vás, abyste se spojili do jednoho velkého řetězu v modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný
život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu  hodinu a jednu minutu na celém světě světelný řetěz; každý z vás a je jednou částečkou řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný
paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu.  Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků,
rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí a láskou tuto moji  pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, hmota a její pozlátko
vás uvěznilo v jednosměrném myšlení - jen mít, ne být. A zatím vám jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a
úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi,  která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jakou víru praktikujete, stačí vaše osobní touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se spojte navzdory všemu, co vás rozděluje.

Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás,  pomozte mi.  
 


 

—————

Zpět