MODRÝ LOTOS – ŠKOLA REIKI

 

Lotos, který je zmiňován v mnoha starých příbězích, můžeme obdivovat nejenom pro jeho čistou krásnu a dokonalost, ale i pro kvality, k pro něž ho uctívali všechny kultury, které jej poznali: vyrůstá z bahna vodou a roste ke světlu světlu, a na slunci rozkvétá dokonalým půvabem a krásou. Jeho semena dokáží spát dokonce i více než sedm set let, aby pak jednoho dne přesto (živá a ve správný okamžik, nastanou-li pro to ty správné podmínky) vyklíčila.

 

    Modrý lotos je vyjádřením

  • čistoty a míru, který Reiki přináší anebo může přinést;
  • soucitu a jasné mysli, hodnot vlastních buddhismu, z něhož pochází;
  • vnitřního světla -světla, které je možné vnímat kdykoli s touto energií lásky a soucitu někdo pracuje.

 

 Jedním z významu lotosu je poznání (vědění). Čistý lotos symbolizuje i cestu a realizaci.

 

 Označení školy vyjadřuje její zaměření a hodnoty, které zdůrazňuje a zaměřuje se na ně. Pro tuto školu je jmi cesta, jednoduchost a hloubka.  Snaha o využití potenciálu Reiki, který je nesdělitelný stejně jako je nesdělitelná a nepopsatelná vnitřní moc a Světlo, pokud jim dovolíme působit – ztišíme se a přestaneme se tohoto vnitřního potenciálu bát a utíkat před ním na povrch. Hlásí se k zásadám

       -       respektu a úcty ke všemu živému;

   -       opravdovosti, jednoduchosti a prostoty;

   -       pravdivosti pokory a soucitu,

   -       vnímání posvátnosti

   -       pomoci;

   -       služby.

 

Reiki představuje nejen jako prostředek pomoci tělu a jeho rovnováze nebo pomoci při nalezení vlastních vnitřních zdrojů k vyléčení (způsobu léčení), ale i jako jednu z cest. I proto vytváří prostor k setkávání – jako podporu, sanghu a další prostor k růstu.