ZÁKLADNÍ SEMINÁŘE REIKI

   Vzhledem k náročnosti zasvěcování je počet účastníků omezen počtem dvanácti. Pokud by v místě bylo více zájemců o seminář (6 -12), je možné jej po předchozí dohodě uskutečnit i jinde, v místě konání se však již podařilo vybudovat velmi podporující prostředí a proto semináře konané zde mají rozumnou přednost. Kromě obvklých seminářů  pro dospělé a  starší 15ti-let,  jsou možné i semináře pro děti nebo pro rodiče a děti.

 

I. STUPEŇ - SHODEN

 

Při zasvěcení Reiki I. stupně dochází k přenosu schopnosti předávat Reiki dotekem. Na Reiki jsou naladěny čtyři horní hlavní čakry – energetická centra: čakra duchovního srdce (anaháta), krční čakra (višudhi), čakra čela, které se říká také třetí oko (adžňa) a čakra koruny (sahasrára). V souvislosti s procesem zasvěcení se někdy hovoří o otevírání čaker: ve skutečnosti dochází k tomu, že se při kontaktu s čistou a silnou energií Reiki samy čistí a harmonizují. Po každé iniciaci se doporučuje věnovat větší pozornost pitnému režimu, životosprávě, ale i všemu, co se děje v životě, emocím, vynořujícím se vzpomínkám apod. Čistící proces pokračuje totiž i po několik dalších týdnů. Týká se fyzické, mentální i emocionální úrovně.

Jedno z  používaných přirovnání hovoří o tom, že při iniciaci se s člověkem děje něco podobného, jako bychom vzali do ruky láhev se znečištěnou vodou. Na první pohled vypadá čistá, ale je tomu tak jenom proto, že se kal a nečistoty usadily u dna. Při iniciaci se všechno zvíří a část nečistot z láhve vyteče. Na uvolněné místo se dostane zcela čistá voda - Světlo.

V japonské tradici se Iniciace I. Stupně nazývá Shoden. Zatímco při západním způsobu se iniciace provádí pouze jednou, při zasvěcení japonským způsobem dochází ke čtyřem shodným iniciacím do 1. stupně v průběhu dvou dní. Poznáte, jak se v průběhu krátké doby energie mění, zvyšují její vibrace a prohlubuje i Vaše citlivost a vnímání.

V průběhu semináře se kromě samotné iniciace nebo iniciací seznámíte s teoretickými základy Reiki a jejími duchovními principy, s energetickým systémem těla a práce s Reiki. Naučíte používat Reiki a předávat ji dotekem.

 

 JAPONSKÉ TRADIČNÍ TECHNIKY I 

          Japonské tradiční techniky I zahrnují společnou praxe, při níž žáci pracují sami na sobě, a technik léčení.

        Součástí semináře pro ty, kteří o to požádají, je iniciace (opakování iniciace absolvovaného stupně Komyo Reiki Kai), vysvětlení rozdílů mezi japonskou a západní cestou reiki,  prostor na otázky a sdílení.

Tohoto semináře se mohou zúčastnit všichni, kdo absolvovali zasvěcení do prvního stupně od jakéhokoli učitele nebo směru Reiki včetně západních.

 

II. STUPEŇ - CHUDEN

Při zasvěcení Reiki II. stupně se pro předávání Reiki otevřou a naladí čakry dlaní. Zároveň s tím se předávají tři symboly. První pro zesílení energie, druhý léčí problémy na mentální úrovni, třetí pro posílání energie na dálku, do minulosti a do budoucnosti. To, co bylo řečeno o iniciaci u Reiki I., platí i tady.

V japonské tradici se zdůrazňuje, že symboly jsou jenom pomůcky: cílem je to, abychom se sami stali Reiki natolik, byli jí tak otevření a měli s ní takové spojení, že je už používat nebudeme muset. Do té doby nás posilují a pomáhají nám navázat s příslušnou úrovní spojení umožňující sloužit, pomáhat – a jako kanál energie pomáhat aktivovat vlastní zdroje nemocného a tím se vyléčit.

Při zasvěcení západním způsobem se provádí opět jen jednou, při zasvěcení japonským způsobem absolvujete opět čtyři iniciace (reiju) v průběhu dvou dní.

Po této iniciaci také zintenzivní se množství energie Reiki procházející Vašim tělem. To, co bylo řečeno o iniciaci prvního stupně Reiki, platí i zde.

         Podmínkou účasti na tomto semináři je absolvování I. stupně Reiki příslušným způsobem.

 

            JAPONSKÉ TRADIČNÍ TECHNIKY II. 

          Japonské tradiční techniky II zahrnují společnou praxe, při níž žáci pracují sami na sobě, i pokročilých technik léčení, oddělených podle stupně zasvěcení, a předávání Reiki     

          Japonské tradiční techniky II zahrnují společnou praxe, při níž žáci pracují sami na sobě, i pokročilých technik léčení, oddělených podle stupně zasvěcení, a předávání Reiki

          Součástí semináře pro ty, kteří o to požádají, je iniciace (opakování iniciace absolvovaného stupně Komyo Reiki Kai), i prostor na otázky a sdílení.      

Tohoto semináře se mohou zúčastnit všichni, kdo absolvovali zasvěcení do druhého stupně od jakéhokoli učitele nebo směru Reiki včetně západních.

 

III. STUPEŇ - OKUDEN

 

Pro zasvěcení III. stupně se rozhoduje ten, kdo chce s Reiki pracovat již hlouběji a na vyšší úrovni: jde o zasvěcení, při němž se aktivuje mistrovský symbol, který žák dostává k práci na sobě. Dochází k naladění všech sedmi hlavních čaker. I zde je rozdíl mezi západním a japonským způsobem.

Na tomto semináři dochází k hlubokému čištění na všech úrovních.

Postup na tuto úroveň předpokládá dlouhodobou, zasvěcení předcházející individuální práce učitele a studenta.

Podmínkou pro postup na tento stupeň je také absolování seminářů Japonské techniky I. a Japonské techniky II.

 

 Někteří učitelé nerozlišují III. a IV. stupeň. Jejich rozdělení, využívané tradičními japonskými i některými západnímu školami (u nás v dřívější době např. Mezinárodní asociace Reiki) má velmi dobrý důvod: je jím čas. Mezi III. a IV. stupněm by vždy měla uplynout delší doba, v závislosti na individuální potřebě žáka, po kterou bude s mistrovskou energií pracovat a ona bude pracovat a dozrávat v něm.

Ten, kdo chce učit jiné, by měl být na tuto práci po všech stránkách především vnitřně dobře připraven.

 

 JAPONSKÉ TRADIČNÍ TECHNIKY III

Pro ty, kteří absolvovali stupeň III. – Okuden. Rozvíjející techniky vhled a dovednosti získané na předchozích stupních. Součástí semináře je opakování inicace, pokud o to žák požádá. 

 

            IV. STUPEŇ – SHINPIDEN

            Tento stupeň je mistrovský.

          Žák na tomto stupni obdrží mistrovské zasvěcení a učí se iniciovat jiné.

          Přijetí tohoto zasvěcení má etický rozměr, na nějž se v naší kultuře někdy zapomíná: na straně žáka i učitele.

          Není to konec, ale nový začátek a velký závazek – k vlastnímu vývoji, práci ve prospěch jiných, pravdivosti, odpovědnosti a pokoře.

 

            Od února 2011 Seminář Reiki pro rodiče a děti - I. stupeň  

 

            Opakování seminářů je možné za poloviční cenu, opakování iniciace je možné kdykoli po dohodě s učitelem.