O REIKI

 

Je velmi obtížné jasně popsat něco, co se tak nesmírně rychle, ale obvykle i povrchně rozšířilo, a s čím má tolik lidí zkušenost právě v té posunuté a hodně omezené i deformované podobě.

 Původně jsem následovala svoji první učitelku, kterou byla Mari Hall – cesta k zasvěcení do učitelského stupně u ní trvala řadu let a byla to cesta. V závěru svého působení v České republice navštívila Japonsko. Přivezla odtud řadu informací a technik. Později bylo možné objevit další zdroje i získat zasvěcení do původní tradiční cesty.

 Japonská tradiční Reiki není jen prostředkem léčení, je to především duchovní cesta. Zatímco západní způsob praxe je mnohdy provázán s našimi západními stereotypy myšlení a pastmi, které jsme svým způsobem života vytvořili, japonská důsledně aktivuje naše vnitřní zdroje a vede nás k vnitřní svobodě a do jednoty.

 Je jasná a čistá jako samurajský meč.

 Rei znamená něco mystického, zázračného, posvátného. Znovuobnovení posvátného rozměru života. Ki znamená atmosféru, něco neviditelného nebo energii vesmíru. Japonské slovo Reiki může být přeložené jako posvátná energie vesmíru, udržující veškerý život. Pokud se s ní však ztotožníme a ponoříme se dostatečně hluboko, zjistíme, že nenalézáme nic než Jednotu.

 Je možné ji vnímat ji jako o energii duchovního srdce, pra-důvěry a pocitu bezpečí malého dítěte, domova. Mnoho studentů ji vnímá jako čistě světlo nebo prostě spojení se zdrojem.

 Toto spojení Reiki obnovuje a probouzí náš vnitřní potenciál

 

Iniciace, které jsou na počátku této cesty a provázejí nás i v jejím průběhu, zvyšují citlivost na energii, umožňují otevřít se tomuto způsobu přijímání a předávání energie, která má harmonizující a tedy i vyrovnávající účinky. Při zasvěcení se probouzejí naše zdroje. Začínají se rozpouštět závoje, které nám brání vidět světlo. Pozitivně mění některé aspekty života – tím, že otevírá naše srdce a obnovuje v něm soucit, lásku a důvěru, může znamenat zásadní změnu.

             

Reiki je jednoduchá a laskavá metoda, přístupná všem, jako samotná duchovní cesta. Není nikdo, kdo by nemohl být na Reiki naladěn, pokud v sobě objeví přání vydat se touto cestou.

 Reiki je dar, s nímž každý zacházíme svým vlastním způsobem: můžeme jej postavit na do středu vnitřního posvátného prostoru a učinit z něj překrásnou součást našich životů, tvářit se, že takový dar není, anebo jej odložit: to všechno jsou naše možné další volby.To, na čem skutečně záleží, je jedině Vaše opravdovost, vnitřní pravdivost a hloubka,

 Cesta, na níž můžeme najít především sami sebe.

 Její podstatou je nalézání soucitu, porozumění, pokory a krásy v sobě i ve všech živých bytostech.

 Síla, která probouzí to nejlepší, co v sobě nosíme.

 

 Cestou přes západ se původní učení Reiki obohatilo,ale i nesmírně vzdálilo svojí podstatě a směřování do Jednoty.

 Japonská a západní Reiki se liší v mnoha ohledech.

 Způsobem a rozsahem iniciací, jejich opakováním za účelem kultivace energie a pročištění meridiánů, Vztahem učitele a žáků, který je jim k dispozici v daleko větším rozsahu, vlastní praxí, omezenou důležitostí, kterou přikládá symbolům.

 

Ve své původní podobě je Reiki prodchnuta hodnotami pramene, z něhož vzešla: jednoduchostí, prostotou, soucitem, světlem a laskavostí buddhismu... Pokorou.

 

Japonská tradiční Reiki

  •      kultivuje energii, čistí meridiány a energetická centra
  •      doplňuje vhodným způsobem východní i západní způsoby léčení a masáží
  •      prohlubuje a doplňuje praxi japonských bojových umění a jejich filosofii
  •      oživuje imunitní systém, schopnost léčení a samoléčení
  •      klade prvořadý důraz na vlastní praxi (techniky koncentrace a
         osobního rozvoje)
  •      probouzí a posiluje intuici a schopnost koncentrace vnímání energie
         a jejího působení a  pohybu.

 

 

Prvním učitelem této metody a jejím objevitelem v podobě, kterou známe, je

sensei Mikao Usuiho

 

-