CESTY REIKI

 

           V současné době se Reiki vyučuje dvojím základním - západním a východním (japonským) způsobem.

 

ZÁPADNÍ CESTA

           Reiki na západ "vyvezla" Japonka žijící na Hawaji, Hawayo Takata. Tímto způsobem došlo k pozdějšímu rozšíření Reiki v U.S.A. a poté i v Evropě, ale rovněž k mnohým posunům, pokud jde o příběh Reiki a jejího zakladatele Mikao Usuiho, způsob výuky, iniciací a vzhledu, názvů  i manter symbolů předávaných při iniciaci druhého až čtvrtého stupně.

            Zatímco japonská cesta je více duchovní praxí, západní se přiblížila našim problémům a práci s osobností a dalším bezprostředně nesouvisejícím, byť přínosným technikám.

            Vytvořila se také řada nepravdivých mýtů o Miako Usuim, zmizely japonské techniky a systém byl obohacen o techniky a zkušenosti rostoucí rodinu mistrů - učitelů Reiki. V české republice byla první učitelkou prof. Mari Hall, která zde zavedla poměrně náročné standardy praxe i výuky Reiki.

 Začaly vznikat rozšířené systémy Reiki - Tera Mai, Karuna, Neo, Sechim, Hatnamon a další. K původním noví učitelé začali připojovat nové a nové symboly.

 

 

            JAPONSKÁ CESTA

Ustrnutím společnosti Usui Reiki Ryoho Gakkai a došlo k jejímu postupnému vymírání. V době, kdy na západě prožívala metoda Reiki největší rozmach, se na ni v Japonsku již takřka zapomnělo, díky oživení prostřednictvím impulsu ze západu v Japonsku nyní  opět prožívá svůj návrat a znovurozšíření na ostrovech.

Tradiční japonský způsob Reiki se liší názvem, vzhledem i mantrami všech symbolů, způsoby iniciací, spoluprací učitele a žáka včetně opakování iniciací při jejich setkáních.

Společnost, která v Japonsku především udržovala a stále udržuje původní tradici Reiki se jmenuje Usui Reiki Ryoho Gakkai. Jde o uzavřenou společnost, do níž mají přístup jen vybraní Japonci, a která nové členy nepřijímá.

V japonské tradici je obvyklé, že noví mistři, když začínají učit, pojmenují svou školu.  Komyo Reiki Kai je společnost (škola) založená mistrem Reiki a budhistickým mnichem Hyakutenem Inamoto.

 Za oživení pramene Reiki u nás a návrat zpět k jejím kořenům, vděčíme všem, kdo se o kořeny a původní tradici začali třeba i sami samostatně zajímat, např. Štěpánce a Josefu Poulovým, Mari Hall, která zde začala kdysi vyučovat první japonské techniky po svém návratu z cesty do Japonska, F. P: Arjavovi, který působí v Japonsku a publikuje tu knihy z původního prostředí, z nichž některé vyšly i u nás, a zejména japonskému mistru Hyakutenovi Inamoto.