KALENDÁŘ AKCÍ 2018

 

Bližší informace, praktické pokyny a přihlášku najdete na www.mistosetkavani.cz. Upřesnění si můžete vyžádat na adrese prostor@mistosetkavani.cz nebo tel. +420 721 807 244. Semináře Místa setkávání lze uskutečnit po dohodě i jinde. V Místě setkávání je možné bezplatně přespat, ceny seminářů zahrnují pouze lektorné. Cena semináře by nikdy neměla být důvodem, proč se pro něj nerozhodnete. V případě finančních potíží lze dohodnout slevu. Místem konání je vždy Místo setkávání, Zákolany čp. 12, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

KALENDÁŘ WORKSHOPŮ 2018

Od února 2018  možnost zařazení do programu individuálního plánu přípravy na přechod na pránu, zahrnujícího osobní setkání, vypracování individuálního plánu, případně průběžné vedení a konzultace. Podmínkou je osobní znalost a absolvování dvoudenního úvodního workshopu (Prána jako stav mysli), pokud už nemáte hlubší průpravu (jiné workshopy, pokus o přechod).

 

ČERVENEC

5. - 13. 7. Osmidenní intenzivní Český pránický přechod


SRPEN

25. - 26. 8. Prána a vzestup vědomí

 

ZÁŘÍ

8. - 9. 9. Prána jako stav mysli (praktický úvod do pránické výživy)

 

ŘÍJEN

6. - 7. 10  Ki-prána-čchi = jedna energie (energetické aktivace - příprava na přechod, ukotvení v pránické energii)

 

Týden s pránou u moře (Kréta) (společné meditace, čerpání prány a pobyt u moře s možností přechodu na pránickou výživu) - více zde

 

 

 

Na  každý  workshop  ( i do programu přípravy), se musíte přihlásit.  Místo máte rezervované po odeslání  přihlášky  a zaplacení  zálohy  (pokud se nedohodneme jinak).  Přihlášku  najdete   na https://www.cesky-prnicky-prechod.cz/prihlaska/. V  případě  individuální  přípravy  bude  cena stanovena po dohodě v závislosti na časové snáročnosti programu.