České esence

Asi před dvanácti lety, v době, kdy jsem měla to neuvěřitelné štěstí pracovně pobývat na Pražském hradě, v kanceláři nad starým knížecím palácem, ze které jsem viděla na třetí nádvoří a katedrálu svatého Víta a Zlatou bránu jsem měla každý den před očima, jsem prožila vizi, ve které jsem připravovala esence z rostlin, které měly sloužit lidem v současné době změn, transformace, přechodu.

 

Zpočátku jsem se tomu bránila a různě to sdělení prověřovala, protože ke všem podobným vnuknutím bývám zprvu nedůvěřivá – je tak snadné si něco vyprojektovat anebo zaměnit zdroj inspirace! Nakonec v dnešní době jsme toho svědky politováníhodně příliš často. Ale vedení bylo silné a neodbytné a věřila jsem, že pravé. A tak jsem pod tímto vedením něco, o čem jsem zprvu nevěděla jak, z jakých rostlin, k jak budou pomáhat – a k čemu to celé bude.

 

Ten proces byl pozoruhodný a touto nejistotou poznamenaný po celou dobu: věděla jsem jen právě to, co jsem potřebovala v daný okamžik. To, co jsem naopak vnímala naprosto jasně, byly jiné úrovně, ve kterých se esence tvořily, a přemíra pomoci a světla, která mně v takových chvílích obklopovala. Světlo, které skrze mně působilo a ve kterém se to všechno tvořilo a které to tvořilo. Můj úkol byl obvykle zvučela nepatrný – otevřít se Mu, nechat se vést a naslouchat. A pokaždé, při každé  esenci, se příslušnou rostlinou stát.

 

Celá rostlina – nebo její nádherná zářící duše - pak přešla do vody. To bylo nesmírně krásné i praktické zároveň, protože jsem se současně dozvěděla, co cítí a jaké má účinky.

 

Z toho je jistě na první pohled zřejmé, že nejsou vyráběné podobně jako Bachovy květové esence, kde se květy nechávají ležet na zemi ve skleněné misce s čistou vodou tak aby na ně svítilo slunce, tak aby za pomoci všech prvků přešla do vody jejich esence fyzickou cestou, pokud se nemusí použít i přímý oheň  (je-li slunce slabé anebo vzhledem k povaze rostliny).

 

Na Bachovu květovou terapii, s jejímiž esencemi pracuji snad už sedmnáct let a znám jejich sílu, nenechám dopustit. Tyto esence se ale hodně liší. Vnitřním světlem. Vibracemi. Písní, kterou můžete slyšet, jak se chvěje uvnitř jich. Možností propojení s duší rostlin, jejich vyšším já. Pokorou, kterou probouzejí, a pomocí, kterou můžete vnímat okamžitě při použití jediné kapky, pokud přistupujete k tomuto světlu a písni s dostatečnou pokorou – bez pýchy, se kterou často přistupujeme k tomu, co „používáme“, ale otevřeností a nezměrnou úctou.

 

Při práci jsem měla příležitost vidět, nakolik všechny rostliny se (na rozdíl mnohdy od nás) byly nesobecké, tiché, v harmonii, soustředěné bud' na ostatní , nebo na plnění svého konkrétnějšího úkolu. Práce s nimi byla naplněná mírem, světlem a radostí.

 

České esence jsou esence 12 rostlin vyrobené v letech 2001 -2002. Přinášejí pomoc specifickou a potřebnou právě pro toto období transformace, s jeho naléhavostí, výzvami, ale i těžkostmi a zkouškami přechodu. Od té chvíle „spaly“ – zrály a čekaly na tuto dobu, kdy se ke slovu přihlásily samy – společně s lidmi, kteří je potřebují a začali si o ně říkat (ve stejnou dobu se začaly připomínat sny. Jsou kompaktní, celistvé, úplné. Všechny esence jsou naladěny na "tady a teď" a na "dělej co máš" - plnění úkolu.

 

V první sadě jsou řebříček, černohlávek, lesní jahoda, přeslička, jitrocel kopinatý, kontryhel, pomněnka, jabloň, kapraď, zralá pšenice, mech  a třezalka.

 

Kromě osobních zkušenosti s používáním esenci mojí i přátel, byly vyzkoušené (přeměřené) na EAV, které ukázalo další rozdíly oproti Bachově květové terapii: je velmi důležité vybrat tu správnou esenci.

 

Dodatečně byly mateřské esence doplněné vodu z jednoho nejsilnějších a nejposvátnějších pramenů ve světě, tryskajícího v místě, které bylo předmětem uctívání v dávné minulosti stejně jako dnes, v Lurdech.

 

V současné době vznikají nové esence. V každé z nich jsem vnímala něco jako zářivé, světlem tetelící se semínko světla – zárodek něčeho nového, nové kvality v každé esenci a slibují tak otevření dalších dveří a pomoc vyšší úrovně než ty, které jsou k dispozici nyní.

 

Pokud se chcete o českých esencích dozvědět víc, chcete je prožít, mít s nimi osobní zkušenost nebo získat jejich sadu, můžete přijít na seminář. Nejbližší termín je 29. – 30. října 2011, další, do konce roku už poslední 19. – 20. listopadu. Bližší informace můžete získat na www.mistosetkavani.cz, mailové adrese prostor@mistosetkavani.cz anebo na telefonním čísle 721 807 244.

 

Místo setkávání

Lenka Marečková