Výzva ke společné práci a modlitbám za uzdravení a vyčištění období 2. světové války

Před nedávnem velmi silně vnímala potřebu vyčistit období druhé světové války, vzhledem k mnoha bolesti a dalším škodám, které způsobila v duších, v tehdejší době a vzhledem k tomu, že tyto škody přesahují i naši současnost. Zároveň mě napadlo, že nejvhodnějším místem pro tuto práci jsou Lurdy, kam příští týden pojedu na pouť. Je velmi vhodný i čas:

 

V každém roce v květnu se v Lurdech koná mezinárodní vojenská pouť. Tuto tradici založili příslušníci francouzské a německé armády jako akt usmíření mezi národy po 2. světové válce. V současnosti se vojenských poutí účastní 14–18 tisíc vojáků z téměř 30 zemí, kteří se zde modlí za mír mezi národy. Od roku 1992 do Lurd (podhůří francouzských Pyrenejí) přijíždějí i čeští vojáci.

 

V roce 1858 zde došlo ke zjevení Panny Marie. Vizionářkou byla dívka Bernadetta Soubirous, zpočátku pronásledovaná a posmívaná, později prohlášena za svatou  (v Nevers vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo dodnes neporušené). V průběhu mariánských zjevení zde vytrysknul ze skály – tam, kde nikdy žádná voda netekla a kde Paní přikázala Bernadettě, aby se napila z pramene, aniž  by tam v ten okamžik nějaký byl (voda začala téct až druhý den, poté, co Bernadetta Paní skutečně poslechla, vyhrabala na místě aspoň trochu bahna, které za posměchu a znechucení všech přihlížejících snědla). Již třetí den od této události zde došlo k prvním zázračným uzdravením (místní dělník trpící nevyléčitelnou oční chorobou, dítě, které umíralo – po vložení do pramene plně uzdraveno). Z Lurd se později stalo vyhlášené poutní místo, kde dodnes dochází k mnoha zázračným (tj. po velmi kritickém a důkladném i církví uznaným) uzdravením. K mnoha v souvislosti s koupelemi v pramenech a požitím vody, k mnoha dalším před Nejsvětější svátostí (eucharistický průvod, kam jsou před Svátost přiváženi nejtěžší pacienti. Krásnou knihu o Bernadettě i celé události včetně pronásledování vizionářky napsal Franz Werfel (Píseň o Bernadettě). Článek, který jsem našla na webu, přikládám, o významu amriánských zjevení  např. https://www.kaduceus.cz/online/poznani/433/poselstvi-panny-marie.aspx

 

Celé místo je pod nepřehlédnutelnou ochranou Paní – „Dámy“, jak jí nazývala Bernadetta Soubirous.

 

Připojte se k úsilí o pomoc pro duše zasažené ještě dnes důsledky utrpení a hrůz nacismu a druhé světové války !

 

Budu na místě v době pouti, na níž se zástupci armád celého světa modlí za mír mezi národy a budu se modlit za duše, které to potřebují, očistu míst spojených s utrpením z té doby, informačních polí z tohoto utrpení a násilí vzniklých. Modlitby a orientačně i časový rozpis pouti najdete níže. Připojit se můžete kdykoli a jakýmkoli způsobem, který je Vám blízký – důležitý je jen ten společný cíl a vnitřní pravdivost.

 

Fotografie, na které je kříž z purpurových hexagonů, pochází z Křížové cesty v Lurdech na kopci poblíž Baziliky Panny Marie.

 

Celé toto místo, ležící v oblasti uctívání Paní (cestou do Lurd projíždíte Provence a asi jen o 30 km míjíte St. Maries de la Mer (místo vylodění a pobytu prvních žen evangelizátorek v Evropě (Marie Jakubova, Marie Salomé, Černá Sára), je prodchnuto zvláštním mírem, porozuměním, bezpečím. Jakoby tu vytryskla ze země láska a vytvořila chráněný prostor, ve kterém se k sobě s respektem a porozuměním chovají lidé i zvířata, všichni pod ochranou Paní, v Její náruči.

 

Těším se na spojení s Vámi a sdílení síly tohoto místa i modliteb a přání proměny, a zvu Vás ke společné práci – modlitbám za uzdravení a mír -  ve světě i v duších nás všech,

 

Lenka Clara, Místo setkávání

 

Modlitby:

1.Modlitby, za všechny duše,

–uvízlé nebo jinak připoutané v důsledku 2. světové války a působení nacismu – s tím souvisí i oběti komunismu (kultu osobnosti) – jen jiná ideologie, jiné odůvodňování expanze,

–jejichž cesty jsou dosud ovlivněné 2. světovou válkou a působením nacismu a kultu osobnosti - které dosud nesou jejich důsledky

–= za oběti i za pachatele a všechny, kterých se jejich činy dotkly a jakkoli je zasáhli

–které si dosud nemohou odpustit jak se zachovaly nebo chovaly v obtížných situacích

–které zůstaly ve svých myslích uvěznění v představě nějaké silné situace kterou v tu dobu prožili a nemohou se z ní oni případně jejich potomci vymanit

2.Za ukončení popírání, útěků, potlačování a her anebo zneužívání těchto období pro další utrpení, křivdy a násilí, a ukončení živení informačních polí násilí

  1. Za očistu všech míst míst spojených s mučením, popravami a vězněním (20.století celé) Terezín – Osvětim – Treblinka - tábory u nás i v okolních zemích (Německo, Kája pracuje v Německu poblíž myslím Sachsenhausenu, moje babička byla v Ravensbrucku –,mám seznam z wikipedie, ale nemyslím, že bychom se tím měli zahlcovat – sama si  ho ovšem do Lurd vezmu…), , budovy gestapa, policejní stanice, věznice a vězení…

4.Za úplné vyléčení těchto období a svobodu pro všechny zasažené duše tímto zlem a násilím, v jakékoli době

5.Za židovský národ a mír pro něj a v něm a ve Svaté zemi – ať se stane místem pokoje

  1. Za očistu informačních polí

  • utrpení, křivd, násilí, zneužívání síly a moci jakéhokoli druhu v období 2. světové války a po ní a všemu, co jí předcházelo a z čeho vyrostla,

  • Očista informačních polí trpení, křivd, násilí, zneužívání síly a moci jakéhokoli druhu v období komunismu a všeho, co mu předcházelo a z čeho vyrostl,

7.Za vyčištění všech paměťových stop a myšlenek a průchodů pro myšlenky zla, násilí, ovládání a znesvobodňování, ať tato informační pole a paměťové stopy neživíme a neprohlubujeme tak, abychom posilovali působení zla, ale porozumíme jeho cestám, aby již nemohlo jen měnit formy a dál skrze ně v nových podobách kdekoli ve světě působit,

8.Vyčištění egregorů zla a násilí, křivd a utrpení jakéhokoli druhu, fyzického i psychického, ze světového  nevědomí a podvědomí a energetických struktur Země.

9.Mír v nás i kolem nás….

10.Děti…

 

Sobota 25. května 2013

10:00 – 11:00 – Česká mše. Prosby za mír a smíření mezi národy, prosby za zdar naší práce, pomoc, odporu a vedení – ať se vše děje podle Boží vůle

11:00 – 13:00Za očistu všech míst spojených s mučením, popravami a 20.století celé) Terezín – Osvětim – Treblinka - tábory u nás i v okolních, budov gestapa, vězení tehdejší doby…

14:45 – 15:15- Děti: modlitby za děti a jejich situaci u nás i ve světě – hladomory, otroctví, násílí, sexuální a jakékoli další zneužívání, oddělení od rodin, dětí nemocných, na ulici, bez domova, rodiny, ve vězení…ztracených v současném světě – hledajících smysl a cestu, děti, které se musí živit kriminálním způsobem, jsou zoufalé, bez naděje, drogově závislých, v dětských ganzích…)

16:00 – 17:30 - procesí s Nejsvětější svátostí a požehnání nemocným: bazilika Pia X:

Modlitby

–za úplné vyléčení období nacismu a komunismu (kult osobnosti) a svobodu pro všechny zasažené duše tímto zlem a násilím, v jakékoli době

–za všechny duše uvízlé nebo jinak připoutané ke strukturám země v důsledku 2. světové války a působení nacismu = za duše, které se nedostaly do Světla, duše „v očistci“.

 

18:00 – 18:30 - ceremoniál u pomníku obětí válek Peyramale

      Modlitby za všechny duše,

–jejichž cesty jsou dosud ovlivněné 2. světovou válkou a působením nacismu a kultu osobnosti - které dosud nesou jejich důsledky

–které si dosud nemohou odpustit jak se zachovaly nebo chovaly v obtížných situacích

–které zůstaly ve svých myslích uvěznění v představě nějaké silné situace kterou v tu dobu prožili a nemohou se z ní oni případně jejich potomci vymanit

= za oběti i za pachatele a všechny, kterých se jejich činy dotkly a jakkoli je zasáhli

 

19: 00 – 21 .00 – za oběti Heydrichiády

                                                                                               

21:00 – 23:00     průvod se svícemi – mariánské procesí. Modlitby za očistu informačních polí

  • utrpení, křivd, násilí, zneužívání síly a moci jakéhokoli druhu v období 2. světové války a po ní a všemu, co jí předcházelo a z čeho vyrostla,

  • Očista informačních polí utrpení, křivd, násilí, zneužívání síly a moci jakéhokoli druhu v období komunismu a všeho, co mu předcházelo a z čeho vyrostl,

–Za vyčištění všech paměťových stop utrpení a myšlenek a průchodů pro myšlenky zla, násilí, ovládání a znesvobodňování, ať tato informační pole a paměťové stopy v sobě neživíme a neprohlubujeme tak, abychom posilovali působení zla, ale porozumíme jeho cestám, aby již nemohlo jen měnit formy a dál skrze ně v nových podobách kdekoli ve světě působit,

–Za vyčištění všech paměťových stop utrpení a myšlenek a průchodů pro myšlenky zla, násilí, ovládání a znesvobodňování, ať tato informační pole a paměťové stopy neživíme a neprohlubujeme tak, abychom posilovali působení zla, ale porozumíme jeho cestám, aby již nemohlo jen měnit formy a dál skrze ně v nových podobách kdekoli ve světě působit ze světového nevědomí a podvědomí a energetických struktur Země.

– 

23:00 – 24:00    večerní vigilie – adorace před Nejsvětější svátostí

 

Neděle 26. května 2013

8:45 – 9:45 - Za židovský národ a mír pro něj a v něm a ve Svaté zemi -  ať se stane místem pokoje

10:00 – 11:45 - mezinárodní mše (bazilika Pia X.)

12:00 – 13:00  -modlitby za mír v nás i kolem nás, poděkování